Winkelpand Molenpassage – Beilen

De Molenpassage is een herontwikkeling in het winkelcentrum van het esdorp Beilen. Een belangrijk stedenbouwkundig knelpunt heeft plaats gemaakt voor de nieuwbouw van ca. 2500 m² winkelruimte met een nieuwe verbindende passage tussen de winkelstraat, de Brinkstraat, en het parkeerterrein aan de Ventweg.  

Het winkelpand aan de Molenpassage is een volledig vrij indeelbaar winkel verzamelgebouw voor centrumvoorzieningen en detailhandel. Aan de buitenzijde is het pand een aaneenschakeling van zeer uiteenlopende zelfstandig vormgegeven geveltjes, waarbij de menselijke maat het uitgangspunt is geweest. Een mix van diverse historiserende stijlen uitgevoerd in zowel traditioneel als modern metselwerk komen voort uit reactie op de grote ingrepen van de laatste jaren in het centrumgebied van Beilen.

De Molenpassage dankt zijn naam aan het feit, dat op deze locatie ooit één van de 5 Beiler korenmolens (1775) heeft gestaan, waarvan de molensteen altijd bewaard is gebleven. Deze molensteen is weer terug op z’n plek, maar ditmaal als zitelement in de passage.

Bijzonder aan de herontwikkeling van de Molenpassage is de relatief korte periode, waarin het plan is ontwikkeld en gerealiseerd. In maart 2013 is de eerste schets gemaakt. 1 oktober 2013 zijn de bouwwerkzaamheden gestart en  13 maart 2014 heeft de HEMA het eerste deel in gebruik genomen.
De PhoneHouse is 1 april 2014 open gegaan en de Bristol 1 mei 2014. De algehele oplevering van het gehele complex heeft 14 mei jl. plaats gevonden. Dit was enkel mogelijk door het effectieve bouwteamverband tussen opdrachtgever, vormgever, aannemer en gemeente.

Type Bedrijfspand

Plaats Assen